Nachádzaš sa tu: Aktuálne informácie

Stretnutie projektových partnerov v rámci projektu OTVORENÉ MUZEÁ

Dátum dodania: 19 Marec 2021, Piatok / Štatistika návštevnosti: 970

Pred niekoľkými dňami sa v rámci poľsko-slovenského projektu s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ uskutočnilo stretnutie partnerských inštitúcií.

Počas stretnutia prezentovali jednotliví partneri výsledky a výstupy, ktoré boli naplnené v rámci realizácie projektu a predovšetkým tie aktivity, ktoré sú zamerané na priblíženie ich ponuky osobám s postihnutím. V priebehu dvoch rokov implementácie projektu vznikli náučné záhrady, prírodovedné chodníky, tyflografiky, výstavy, audiosprievodcovia. Existujúce budovy boli zrekonštruované a prispôsobené potrebám osôb s postihnutím.

Cieľom týchto všetkých aktivít je zvýšiť dostupnosť kultúrnej ponuky pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a so špeciálnymi potrebami, ku ktorým patria napríklad rodičia detí, vr8tane hendikepovaných, nevidiace a slabozraké osoby, nepočujúce a nedoslýchavé osoby, osoby s poruchami zo spektra autizmu a s poruchou ADHD.

Počas stretnutia sa konala prednáška Roberta Więckowského z nadácie Fundacja Kultura bez barier. Prednáška bola okrem iného venovaná tematike spojenej s tvorbou atraktívnej a dostupnej kultúrnej ponuky, univerzálnemu dizajnu a potrebám osôb s postihnutím.

Viac informácií o samotnom projekte a stretnutí zo dňa 12.03.2021 sa nachádza na stránke www.muzeaotwarte.pl a na platformách Facebook/Instagram.