Nachádzaš sa tu: Aktuálne informácie

Reštaurovanie i obnova v Oravskom Podzámku

Dátum dodania: 4 Júl 2020, Sobota / Štatistika návštevnosti: 1000

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku.

V rámci investície realizovanej v budove č. 9 je naplánovaná komplexná rekonštrukcia objektu v súlade s výsledkami pamiatkových výskumov. Budú rekonštruované všetky vnútorné priestory a rozvody elektroinštalácie, zdravotechniky, doplnia sa rozvody elektrickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie a rozvody tepla.

Naplánovaná dostavba objektu je riešená samostatnou prístavbou, prízemie novej časti bude využívané na vzdelávacie účely. V podkroví sú navrhnuté pracovne odborníkov, kde sa budú konať individuálne a skupinové aktivity vrátane aktivít pre osoby so špeciálnymi potrebami. V objekte budú nainštalované senzorické prvky, ktoré budú stimulovať pozitívnu energiu - miestnosti vnímania sveta všetkými zmyslami vrátane hmatových panelov s informáciou napísanou v slovenskom a poľskom jazyku a zariadeniami na počúvanie audiokomentára. Priestory budú adaptované na koncertné, výstavné a vzdelávacie účely.

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

galéria fotiek