Nachádzaš sa tu: Aktuálne informácie

Poľsko - Slovenský sviatok koňa

Dátum dodania: 25 Jún 2021, Piatok / Štatistika návštevnosti: 876

Poľsko-slovenský festival koní sa bude konať 10. - 11. júla 2021. v Ludźmierzi, vedľa rybníkov. Podrobnosti o programe a pravidlách podujatia sa nachádzajú nižšie.

NÁVRHY SÚŤAŽE – PROGRAM
PORADIE SÚŤAŽE - regionálne vodičské súťaže
MIESTO: Ludźmierz
DÁTUM: 10. - 11. júla 2021

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Súťaž bude prebiehať v súlade s nasledujúcimi predpismi:
- štatút Poľskej jazdeckej federácie
- všeobecné ustanovenia PZJ (Poľskej jazdeckej federácie) 2020
- veterinárne predpisy PZJ 2016
- Predpisy o antidopingovej liečbe a dohľade nad liečením koní z roku 20171. Všeobecné informácie:

PORADIE SÚŤAŽE - regionálne vodičské súťaže, veľké kone, dvojice, slobodní
VEKOVÁ KATEGÓRIA: S
MIESTO: Hipodróm Ludźmierza
DÁTUM: 10. - 11. júla 2021

2. Organizátori:
Okresné kultúrne stredisko v Nowom Targu
Podhalnské Združenie PRO NATI
kontaktný telefón: 606 682 549

3. Porota
a) dr Maciej Jackowski
b) dr Bogna Długosz
c) dr Maciej Baraniak
d) Katarzyna Ulężałko

4. Veterinár na súťaži
5. Kováč - Maciej Baraniak „Woker“, tel.505 975 600
6. Lekárska služba: EMERGENCY24 SP Z O O

7. Program súťaže:
- otvorenie stajne - 10.7.2021 o 8.00 hod.
- technická schôdza - 10.7.2021 o 12,00
-drezúrna skúška - 10. júla 2021. o 14,00, program PZJ MPMK4 - v súlade s Jazdným poriadkom (príloha)
- obratnosť jazdy - 10.07.2021. po drezúrnej skúške - v súlade s jazdným poriadkom čl. 6 bod 5
- prehliadka plemien koní chovaných na poľsko-slovenských hraniciach
- maratón - 11.07.2021 o 9,00 - 5 maratónskych prekážok
- vyhlásenie výsledkov a vyznamenanie - hodiny. 15.00 – 16.00
- súťaž v ťažbe dreva

8. Konečné prihlášky - do 9. júla 2021. do 16:00
Prihlášky sa prijímajú na tejto adrese: maciek.galop@op.pl

V žiadosti uveďte:
- počet a pohlavie koní
- meno a priezvisko vodiča a luzaka

9. Finančné podmienky - štart, stajne, seno, slama – zadarmo

Ubytovanie: (návrhy na ubytovanie v okolí)
Pútnický dom Jána Pavla II., Ján Pavol II. 124, 34 - 471 Ludźmierz
Prenájom izieb a stravovanie Zofia Ścisłowicz ,, u Zosi “, Orkana 3, 34-404 Pyzówka

10. CENY:
Poháre a vecné ceny pre víťazov
Pre účastníkov FLOO

11. INÉ:
Organizátor nezodpovedá za nehody, škody a krádeže spôsobené počas súťaže. Organizačný výbor odmieta všetku zodpovednosť v prípade nehôd a chorôb trénera, jazdcov, luzakov a koní, ako aj v prípade krádeže, poškodenia, požiaru alebo iných udalostí. Súťažiaci a vlastníci sú osobne zodpovední za škodu spôsobenú tretím stranám, ktorú spôsobia oni sami, ich zamestnanci alebo kone. Preto sa odporúča uzavrieť príslušné plné poistenie počas celej doby trvania súťaže.

12. VETERINÁRNE ZÁLEŽITOSTI:
Ochranné očkovania proti chrípke koní. Schéma očkovania je nasledovná:
a) základné očkovanie:
• prvé očkovanie - v deň začiatku očkovania
• druhé očkovanie - najskôr 21. deň a najneskôr 92 dní po prvom očkovaní
b) preočkovanie:
• každých 6 mesiacov od poslednej vakcinácie (je povolená ochranná lehota 21 dní)
• posilovacie očkovanie sa nemôže uskutočniť neskôr ako 7 dní pred príchodom na súťaž.

13. Kódex správania sa s koňom:
I. Poľská jazdecká federácia, v nadväznosti na Medzinárodnú jazdeckú federáciu, FEI očakáva, že všetky osoby podieľajúce sa na jazdeckom športe akýmkoľvek spôsobom budú dodržiavať zásady tohto Kódexu správania sa s koňom a uznávajú, že v každom prípade dobré životné podmienky koňa musia byť prvoradé a nikdy ho nemožno podriadiť športovej súťaži alebo komerčným účelom.

II. Vo všetkých fázach výcviku koňa a prípravy na súťaž musí byť pohoda koňa nad všetkými ostatnými požiadavkami. Týka sa to neustálej starostlivosti, tréningových metód, starostlivého rituálu, kovania a prepravy.

III. Kone a jazdci musia byť pred súťažou vyškolení, spôsobilí a zdraví. To platí aj pre podávanie liekov a lekárskych prostriedkov, pre chirurgické zákroky, ktoré ohrozujú dobré životné podmienky koňa alebo pre graviditu kobyly, a pre prípady zneužitia zdravotníckych pomôcok.

IV. Súťaž nesmie ohroziť blaho koňa. To si vyžaduje osobitnú pozornosť pred súťažnou plochou, povrchom terénu, počasím, stabilnými podmienkami, stavom koní a ich bezpečnosťou, a to aj počas spiatočnej cesty zo súťaže.
V. Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie starostlivosti o kone po skončení súťaže a humánnej starostlivosti po skončení ich športovej kariéry. To platí pre náležitú veterinárnu starostlivosť o zranenia utrpené počas súťaží, pokojnej staroby alebo prípadne eutanázie.

PZJ vyzýva všetkých ľudí pôsobiacich v jazdeckom športe, aby neustále zlepšovali svoje vedomosti a zručnosti týkajúce sa všetkých aspektov spolupráce s koňom.

PORIADOK
Súťaž v ťažbe dreva
Ludźmierz 2021

Popis súťaže:
Pretekár a kôň štartujú z čiary ŠTART, dostanú sa k dlžníkom ležiacim na zemi. Súťažiaci strom zaviaže reťazou a pripevní k vlečnej šnúre. Kôň vlečie strom na zemi k trestu (predná náprava vozíka) stojaceho cca. 70 metrov odtiaľ. Pretekár s pomocou koňa naloží za trest strom, obnoví a pripúta koňa k oju, a to najskôr spredu, to znamená najskôr pripevniť hartazel ​​a potom pásy. S dobre pripevneným stromom prekoná pretekár a kôň vzdialenosť cca. 100 metrov, vyloží strom na určené miesto, uvoľní trest na určenom mieste a prejde cieľovou čiarou.

Trestné body:
- Za použitie biča súťažiacim počas súťaže - 5 bodov.
- Za úmyselné použitie biča divákom na vystrašenie koňa - 5 bodov.
- Za „šťavnatý“ jazyk pretekára - 5 bodov.
- Za nedostatok akéhokoľvek odevu (povinné tričko, nohavice, topánky) - 5 bodov.
- Za zapriahnutie koňa zozadu (pásy a potom hartazel) - 5 bodov.
- Za zlomenie oja – diskvalifikácia
- Za nepripútanie vojny – diskvalifikácia;

Trestné body sa prepočítajú na sekundy a pripočítajú sa k času jazdy súťažiaceho

(5 trestných bodov = 5 sekúnd)

Súťažiaci sú povinní začať triezvo. Organizátor si vyhradzuje možnosť urobiť vyšetrenie alkoholtesterom pod hrozbou diskvalifikácie !!!

O všetkých sporoch, na ktoré sa tieto nariadenia nevzťahujú, rozhoduje organizátor súťaže po konzultácii s rozhodcami súťaže.