Newsletter

Chcete dostávať aktuálne ponuky z Poľska? Zadajte svoj e-mail a pridajte sa do nášho mailingového systému!

Katalóg firiem

Kursy walut NBP

Tabela kursów z dnia 2022-08-12
Waluta Sprzedaż Kupno
EUR 4.63 4.73
USD 4.47 4.56
CHF 4.77 4.87
GBP 5.48 5.59
Nachádzaš sa tu: Aktuálne informácie

Otvorené Múzeá poľsko-slovenského pohraničia

Dátum dodania: 12 Február 2020, Streda / Štatistika návštevnosti: 964

Spoločná ochrana, posilnenie a rozvoj hmotného a nehmotného prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj efektívne a trvalo udržateľné využívanie dedičstva s cieľom zvýšiť úroveň príťažlivosti poľsko-slovenského prihraničného regiónu sú hlavnými cieľmi projektu, na ktorom sa zúčastňuje šesť poľských inštitúcií a dve slovenské múzeá.

V posledných rokoch sa vytvorilo veľa cezhraničných iniciatív a projektov v oblasti kultúrneho cestovného ruchu a využívania potenciálu historického a kultúrneho dedičstva a odstránili sa mnohé prekážky a obmedzenia. Súčasné a budúce výzvy v oblasti muzeológie a výstavy na poľsko-slovenskej hranici však zostávajú obrovské.

Jednou z hlavných prekážok je nedostatočné využívanie potenciálu kultúrneho dedičstva a potenciál spolupráce medzi muzeálnymi inštitúciami a komunitami v programovej oblasti. V mnohých oblastiach stále chýba neustála cezhraničná komunikácia a spolupráca. Problémom je aj nedostatočný počet muzeálnych inštitúcií zapojených do ochrany dedičstva Poľska a Slovenska v podporovanej oblasti, ktoré úzko spolupracujú.

Ďalším problémom je nedostatočná fyzická, programová a technologická dostupnosť zariadení, na ktoré sa vzťahuje projekt, ktoré sú spravované múzeami (vrátane múzeí skanzenu), ako aj okolie budov s voľným, nevyvinutým priestorom. Obmedzenie dostupnosti sa týka najmä skupín a jednotlivcov so zdravotným postihnutím a špeciálnymi potrebami, medzi ktoré patria okrem iného rodičia a opatrovatelia s deťmi, nevidiaci a slabozrakí, hluchí a nedoslýchaví ľudia s autizmom a ADHD. Vzhľadom na tieto problémy sa stáva nevyhnutná intenzívna a stála spolupráca inštitúcií na oboch stranách hranice.


Projekt reaguje na diagnostikované problémy vytvorením stálej cezhraničnej spolupráce v rámci ochrany, propagácie a spoločného využívania pamiatkových predmetov poľsko-slovenskej hranice. Vytvorenie siete posilní spoluprácu medzi inštitúciami na poľsko-slovenských hraniciach a sprístupní programovú ponuku novým príjemcom. Projekt je reakciou na výzvy a konkrétne ciele programu vrátane zvýšenia úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Súčasťou projektu je Okresné múzeum v Nowom Sącze, Vistulaské múzeum etnografického parku vo Wygiełzowe, Mestský dom kultúry v Czechowiciach-Dziedziciach, Oravské múzeum Pavla Orszagha Hviezdoslava v Dolnum Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Etnografické múzeum Orava v Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzanske a Múzeum kaštieľa Karwacjanów a Gładyszów v Gorliciach.

Viac informácií na mieste www.muzeaotwarte.pl

materiál pre tlač, ilustračné foto Łukasz Sowiński

statystyka