Nachádzaš sa tu: Aktuálne informácie

Nová oddychová zóna

Dátum dodania: 29 September 2020, Utorok / Štatistika návštevnosti: 882

V Liptovskom múzeu pribudne nová oddychová zóna, určená skutočne všetkým. Najmä poznania a prírody chtivým.

Oddychová zóna už onedlho spríjemní zážitky v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Poznávací a zážitkový chodník umožní poznať tatranskú prírodu. Posedieť si v hniezde, tak ako dravé vtáky, poznať tatranské cicavce, vtáky, hmyz a plazy. Pozrieť sa na štíty a stromy z vyhliadkovej veže, ktorá je kópiou historickej rozhľadne zo Zapača v Liptovskom Hrádku. Zašantiť si po preliezkach a pavúčej veži. Výnimočnou bude medvedí brloh, kde si každý môže vyskúšať ako žije a zimuje najväčšia šelma Tatier, medveď hnedý.

Čo je ale najlepšie a najzaujímavejšie na tejto pribylinskej novinke je skutočnosť, že chodník je určený aj pre ľudí so zníženou schopnosťou vidieť, či počuť. Navádzacie kamene budú vytvárať po dotyku slepeckej paličky zvuk, ktorý takýchto ľudí bude navádzať po celej trase. Špeciálne 3D obrázky jednotlivých zvieracích druhov umožnia cez dotyk prstov rozpoznať jednotlivé jedince. Prostredníctvo 3D reliéfu Tatier, vysekaného v kmeni stromu, budú môcť poznať nevidiaci naše veľhory. Mobilná aplikácia umožní pre zrakovo postihnutých presne popisovať jednotlivé vybrané objekty múzea a pre sluchovo postihnutých bude v aplikácii možnosť prepnúť si na posunkovú reč výkladu pri sprevádzaní po múzeu a poznávaní fauny a flóry Tatier.

” Prvotnou myšlienkou projektu bola úcta k prírode, ako súčasti kultúrneho dedičstva nás Liptákov a Podtatrancov, v druhom rade ako miesta, ktoré umožní bez väčšieho narúšania prírody jej poznanie a zároveň bezpečný pohyb pre osoby so špeciálnymi potrebami”, uviedol riaditeľ Liptovského múzea PhDr. Martin Krupa.

Finančné prostriedky sa podarilo Liptovskému múzeu získať prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovenská republika cez projekt s názvom:

Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí, vo výške 233 782 Eur, z čoho 85 % financuje Európsky fond regionálneho rozvoja a 10 % štátny rozpočet. Projekt spolufinancuje 5-timi percentami zriaďovateľ múzea Žilinský samosprávny kraj. Cieľom tohto projektu je priblížiť zaujímavosti múzeí pohraničia návštevníkom so špeciálnymi potrebami a so špeciálnym postihnutím. Jednotliví partneri vybudujú vo svojich zariadeniach senzorické záhrady, resp. objekty určené pre osoby so špeciálnym postihnutím, či už s rôznou formou zrakového alebo sluchového postihu, autizmus, formy mentálnych porúch a podobne.

Zhotoviteľom stavby je firma OMOSS, spol. s r.o. Trstená a celková suma za zhotovenie diela je 203 323,32 EUR .

“Pokiaľ už v rámci Covid opatrení nebudú ďalšie obmedzenia, oddychovú zónu pribylinského skanzenu otvoríme 7. októbra 2020 tak, aby bola k dispozícii širokej verejnosti v priebehu nastávajúcej jesene.” dodal riaditeľ múzea Martin Krupa.

galéria fotiek