Nachádzaš sa tu: Aktuálne informácie

Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe je možné navštíviť s audiosprievodcom

Dátum dodania: 11 December 2020, Piatok / Štatistika návštevnosti: 897

Každý návštevník si môže tohto sprievodcu stiahnuť do svojho mobilného telefónu v podobe aplikácie

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie je názov aplikácie pod ktorou ju nájdete v obchode na mobilné aplikácie.
Dostupné sú 3 typy prehliadok v poľskom jazyku: pre dospelých, rodinná a s adiokomentárom. Návštevníci majú k dispozícii aj prehliadku v anglickom a slovenskom jazyku či v poľskej posunkovej reči.

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.