Nachádzaš sa tu: Aktuálne informácie

Liptovské múzeum v Ružomberku - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline - vybudovanie oddychovej zóny

Dátum dodania: 17 November 2020, Utorok / Štatistika návštevnosti: 974

Stavba oddychovej zóny pozostáva z vybudovania štyroch chodníkov, z drobnej architektúry a stavby vyhliadkovej veže.

Na začiatku relaxačnej zóny je umiestnená vstupná brána, pri náučnom chodníku sú prvky drobnej architektúry - lavičky s operadlom, lavičky v tvare listov, ďalej edukačné prvky pre poznávanie a hranie určené deťom - vtáčie hniezdo, medvedí brloh, sovie hniezdo, sieťová pyramída, vahadlová hojdačka, cik-cak kladina, prekážková dráha, informačné tabuľky zvierat, 3D reliéf Vysokých Tatier v kmeni stromu. Dominantou oddychovej zóny je drevená rozhľadňa realizovaná podľa historickej predlohy pôvodnej rozhľadne, ktorá sa nachádzala na vrchu Zapač pri Liptovskom Hrádku.

Zámerom projektu je sprístupniť krásu prírodného dedičstva všetkým, ktorí pre akúkoľvek príčinu nemôžu ísť do Tatier alebo iných vysokých horstiev, najmä osobám so špeciálnymi potrebami. Oddychová zóna je realizovaná bez bariér a s rôznymi pomôckami pre postihnuté osoby (navigácia vo forme obrubníkov, zábradlie z lán, informačné tabuľky v brailovom písme). Cieľom všetkých senzorických prvkov je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu.

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

galéria fotiek