Newsletter

Chcete dostávať aktuálne ponuky z Poľska? Zadajte svoj e-mail a pridajte sa do nášho mailingového systému!

Katalóg firiem

Kursy walut NBP

Tabela kursów z dnia 2022-08-12
Waluta Sprzedaż Kupno
EUR 4.63 4.73
USD 4.47 4.56
CHF 4.77 4.87
GBP 5.48 5.59
Nachádzaš sa tu: Aktuálne informácie

Filmové zhrnutie projektu Otvorené Múzeá

Dátum dodania: 3 Júl 2021, Sobota / Štatistika návštevnosti: 379

Posledné tri roky ôsmi partneri, ktorými boli: dva slovenské a päť poľských múzeí z územia Malopoľska a Kultúrny dom zo Sliezskeho vojvodstva, spoločne realizovali projekt s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom zvýšenia úrovne využitia prírodného a kultúrneho dedičstva tohto regiónu Európy.V rámci projektu vznikli zmyslovo-náučné záhrady, výstavné priestory, prebehli rôzne rekonštrukcie, boli vytvorené makety a tyflografiky a podarilo sa zrealizovať aj mnohé iné nápady. Všetky tieto aktivity umožnili jednoduchšie a pohodlnejšie spoznávanie kultúrnych statkov so špeciálnym zohľadnením potrieb osôb s postihnutím. Celková hodnota projektu predstavuje viac ako 3 mil. eur.

Konferencia sumarizujúca aktivity ukončené v rámci projektu, ktorá sa uskutočnila dňa 28. júna 2021 v Múzeu letectva v Krakove bola zhrnutím všetkých aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu a zhodnotením miery naplnenia naplánovaných projektových ukazovateľov. Konferencie sa okrem zástupcov partnerských inštitúcií zúčastnili zástupcovia Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva, Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020, zástupcovia združení a nadácií a verejných inštitúcií, ktoré tento projekt zaujal.

Viac informácií o projekte sa nachádza na internetovej stránke www.muzeaotwarte.pl, Facebooku a Instagrame.

statystyka